Projektowanie ogrodów prywatnych

Projektowanie ogrodów prywatnych2023-11-26T15:52:04+01:00

Projektowanie ogrodów to kilkuetapowy proces uwzględniający potrzeby użytkownika, możliwości przestrzenne, bryłę budynku, warunki siedliskowe.

1. Pierwsze spotkanie na działce inwestora [omówienie zakresu prac]
2. Złożenie oferty z wyceną projektu ogrodu [wycena uzależniona jest od zakresu prac,
wielkości działki, ukształtowania terenu, stanu istniejącego]
3. Podpisanie umowy i pozyskanie materiałów wyjściowych
4. Inwentaryzacja terenu
5. Koncepcja projektowa z układem funkcjonalnym na modelu 3D i rzucie 2D
6. Dobór materiałów i szaty roślinnej
7. Dokumentacja techniczna projektu ogrodu[rysunki wykonawcze]
8. Zestawienie materiałów wraz z listą roślin i zaleceniami pielęgnacyjnymi
9. Nadzór autorski realizowanego projektu ogrodu [opcjonalnie]

Główną usługą jaką oferujemy to projekty nowoczesnych ogrodów przydomowych.
Projekt ogrodu to kilkuetapowy proces wymagający szerokiej wiedzy z zakresu architektury krajobrazu i ogrodnictwa, a także umiejętnej współpracy z branżystami.

Prace poprzedzone są odwiedzinami miejsca, gdzie powstać ma przyszły ogród. Po przeprowadzeniu wizji terenowej i inwentaryzacji działki powstają pierwsze koncepcje projektowe. Koncepcje przedstawione są ma modelu 3D gdzie wspólnie z inwestorem szczegółowo omawiane są zaproponowane rozwiązania. Zaczynając od układu funkcjonalnego, który zdefiniowany jest poprzez autorskie pomysły, ukształtowanie terenu i potrzeby inwestora aż po dobór konkretnych materiałów, małej architektury i roślin.

Wnętrza ogrodowe zazwyczaj dzielą się na: reprezentacyjną część przed domem z podjazdem i ogrodzeniem, przestrzeń wypoczynkową tarasu oraz sąsiadującą strefą rekreacyjną oraz część gospodarczą. Pomysły na poszczególne strefy użytkowe są omawiane i rozbudowywane na spotkaniach z inwestorem, aż do osiągnięcia obustronnej satysfakcji.

Uzupełnieniem dla wyżej wymienionych wnętrz ogrodowych jest adekwatny dobór oświetlenia, a także małej architektury (tj. altany, pergole, murki, elementy wodne, meble ogrodowe itp), które zapewnią prawidłowe użytkowanie ogrodu.

Po dokonaniu wybory przez klienta koncepcji oraz materiałów przechodzimy do szczegółowego opracowania tworząc projekt wykonawczy. Taki projekt zawiera zbiór informacji w formie rysunków jak i opisów prac, które muszą zostać wykonane aby powstał ogród. Rzuty 2D i przekroje oprócz samego kształtu poszczególnych nawierzchni oraz elementów wyposażenia zawierają niezbędne wymiary, rzędne wysokościowe, opisy materiałów i sposoby ich ułożenia.

Zieleń dobierana jest zgodnie z warunkami siedliskowymi oraz upodobaniami inwestorów. Propagujemy projektowanie pro przyrodnicze dlatego staramy zachęcać się naszych klientów do rozwiązań, które pozytywnie wpływają na bioróżnorodność i retencję wodną. Oprócz walorów przyrodniczych ważnym dla nas aspektem są walory plastyczne. Projektując zależy nam na zmienności sezonowej a tym samym atrakcyjności ogrodu przez cały rok. Dlatego dążymy do osiągnięcia maksymalnych efektów niezależnie od pory roku. Zestawiamy poszczególne gatunki roślin z uwagą na ich barwę, wysokość czy zapach, tworząc wieloplanowe kompozycje, które zaspokoją zmysły przyszłych użytkowników ale będą też pożyteczne dla środowiska.

Projekt szaty roślinnej przedstawiamy w postaci rzutu ze starannie naniesionymi nasadzeniami. Każda roślina zawiera odnośnik z przypisanym numerem, który jest analogiczny do tego w tabeli z zestawieniem ilościowym.
Docelowy kształt rabat i trawników uzupełniony jest o rysunek systemu instalacji nawodnieniowej, który powstaje we współpracy z firmami wykonawczymi.

Zakończony projekt ogrodu to komplet rysunków koncepcyjnych, technicznych, wizualizacji a także zestawień materiałowych, szaty roślinnej i zaleceń pielęgnacyjnych.

Działamy głównie na terenie miasta Kielce i województwa Świętokrzyskiego, ale oferujmy również dalszy dojazd i współpracę online.

Call Now ButtonZADZWOŃ TERAZ